Co możemy dla Ciebie zrobić

Nasza firma wykonuje pełny zakres prac geodezyjnych, na które składają się:

  • tyczenie obiektów budowlanych
  • mapy do celów projektowych
  • podziały i rozgraniczenia działek
  • regulacje stanów prawnych
  • obsługa geodezyjna inwestycji
  • tyczenia i inwentaryzacje urządzeń podziemnych i naziemnych